Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Heutink Glas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Heutink Glas, en/of omdat u deze zelf bij sturen van een e-mail of bij het invullen van een formulier op de website aan Heutink Glas verstrekt. Heutink Glas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer(s)
  • Uw e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief aan Heutink Glas verstrekt in correspondentie, persoonlijke en/of telefonische contacten

Waarom Heutink Glas gegevens nodig heeft

Heutink Glas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Heutink Glas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Heutink Glas gegevens bewaart

Heutink Glas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Heutink Glas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Heutink Glas worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het aantal website bezoeken in een bepaalde periode. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Heutink Glas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Heutink Glas verzamelt geen IP-adressen of andere persoonlijke gegevens die uw browser meestuurt.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@heutinkglas.nl. Heutink Glas zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Heutink Glas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Heutink Glas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met Heutink Glas via info@heutinkglas.nl of via telefoonnummer (0316) 263 954.

Wilt u meer weten over privacy, kijk dan op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/